EEF

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé

”Energy Concept in Sweden AB ska inom respektive affärsområde verka för att tillhandahålla en slutprodukt som kunden efterfrågar och bidrar i kundens förädlingskedja och som även bidrar till att en

  • Effektiv
  • Önskvärd och
  • Långsiktigt hållbar

Energianvändning och innemiljö uppnås eller kan uppnås.

Det innebär också att uppfylla samhällets krav, att vidareutveckla medarbetarnas kompetens och att ständigt förbättra våra kvalitetsmiljö, vårt ledningssystem samt vårt sätt att arbeta”