EEF

Referenser

Vi lämnar gärna ut referenser och referenspersoner på begäran.

Några av de över 100 företag vi arbetat åt

Regionservice Skåne
Landstingsfastigheter Jönköping
Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
LF
Stena Line
Stena RoRo
Sapa
Kanthal
Värö bruk
Approvus
Teknologiskt institut Folkuniversitetet
Bostads AB Poseidon
Familjebostäder i Göteborg AB
Diligentia
Wallenstam
Harry Sjögren